AJANKOHTAISTA MAALAUKSET CV TAITEESTA YHTEYSTIEDOT

 

Taiteesta

 

Maalauksissani käsittelen yksityisen ja paljastetun välistä suhdetta, sekä läsnä- ja poissaolon vuorovaikutusta. Lasyyrimaalaustekniikalla toteutettu hienovarainen, hieman utuinen jälki tukee teosten hiljaista ja intiimiä tunnelmaa. Teokset rakentuvat tyhjän, pimeän tilan, sekä naisfiguurien kehollisuuden ja eleiden kautta. Pimeys seuraa maalauksesta toiseen, mutta sen luonne vaihtelee. Yhtäältä pimeys on aineeton ja passiivinen, toisaalta taas aktiivinen tekijä. Se on kätkevä, hajottava, kantava tai kuljettava tekijä. Koska pimeyttä/tyhjyyttä ei voida sinällään silmillä nähdä, korostuu sen aistimuksellinen luonne. Pimeä tila toimii tiedostamattoman näyttämönä.